Agenda

Ledenvergaderingen LBM 2016
Locatie: Hotel De Lantscroon, 's-Heerenberg (alleen toegankelijk voor leden)

Ledenvergaderingen vinden 1x per jaar plaats. De eerstvolgende vergadering is in 2017. De datum wordt eind 2016 gecommuniceerd aan de leden en op de website.

 Bestuursvergaderingen LBM 2016
(besloten vergaderingen)

Bestuursvergaderingen vinden, net als de ledenvergaderingen, 1x per jaar plaats. De eerstvolgende vergadering is in 2017. De datum wordt eind 2016 gecommuniceerd aan de leden en op de website.

Fractievergaderingen LBM 2016
1. Raadzaal Gouden Handen, 's-Heerenberg
2. Gemeentehuis Didam

 • Maandag 29 augustus - 20:00 uur 2
 • Maandag 26 september - 19:30 uur* 1
 • Maandag 24 oktober - 20:00 uur 2

De fractievergaderingen zijn besloten vergaderingen. Deze zijn niet openbaar toegankelijk voor publiek.
M.u.v. de inloop fractievergaderingen; deze zijn alleen toegankelijk voor leden, op uitnodiging en na schriftelijke aanmelding, en worden aangegeven met *

Raadsvergaderingen 2016
Locatie: Raadzaal Gouden Handen, 's-Heerenberg

 • Donderdag 29 september - 19:30 uur
 • Donderdag 27 oktober - 19:30 uur
 • Donderdag 10 november - 14:00 uur (Begrotingsraad)

Commissievergaderingen 2016
Locatie: Raadzaal Gouden Handen, 's-Heerenberg
Commissie Maatschappij en Organisatie

 • Maandag 5 september - 19:30 uur
 • Maandag 3 oktober - 19:30 uur
 • Maandag 31 oktober - 19:30 uur (vergadering november)

 Commissie Ruimte en Financiën

 • Dinsdag 6 september - 19:30 uur
 • Dinsdag 4 oktober - 19:30 uur
 • Dinsdag 1 november - 19:30 uur


Onder voorbehoud van typefouten en/of wijzigingen.

Het bestuur houdt zich het recht voor om de data van de leden- en bestuursvergaderingen te wijzigen.

Klik hier voor de volledige agenda.

Steun ons op Facebook